Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Typ soutěže: dvoukolová uzavřená
Počet vítězů: 1 - studio Najbrt
Počet oslovených: 10

Další česká významná kulturní instituce změnila s pomocí CZECHDESIGN svou identitu. Odborná porota pro Národní galerii v Praze vybírala z návrhů 9 přizvaných účastníků. Vítězem se stalo Studio Najbrt, které pro Národní galerii zajistí kompletní jednotnou komunikaci instituce jako celku. 

MOTIVACE ZADAVATELE

Po prvním neúspěšném pokusu o změnu své identity se v závěru roku 2017 Národní galerie v Praze rozhodla do procesu zapojit CZECHDESIGN, aby tentokrát soutěž proběhla regulérně, férově a s dobrým výsledkem. Cílem celého projektu bylo nalézt kompletní vizuální styl přední výstavní instituce v ČR, který by používal atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikaci, která by pomohla zvýšit povědomí a zájem návštěvníků, resp. zvýšit návštěvnost stálých expozic, krátkodobých výstav a doprovodných programů. K tomuto úkolu bylo přizváno celkem 10 designérů a grafických studií, z nichž 9 odevzdalo konečný návrh a zúčastnilo se dvoukolové uzavřené soutěže vyhodnocené odbornou porotou.

Stávající logo Národní galerie v Praze, které nahradí návrh Studia Najbrt, zdroj: NGPStávající logo Národní galerie v Praze, které nahradí návrh Studia Najbrt, zdroj: NGP

ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRY

Zadání pro designéry bylo připraveno na základě konzultací zadavatele a našich odborníků. Nová identita Národní galerie měla reflektovat posun od vážné až nepřístupné identity symbolizované logem se znakem lva ke kreativnímu, originálnímu a rozpoznatelnému řešení, které by galerii odlišilo od české i světové konkurence.  
Nové logo galerie mělo být založeno na novém názvu a zkratkách Národní galerie Praha - NG Praha - NGP. Celá identita by měla odrážet charakter NGP jako „živé a otevřené instituce, přátelské a příjemné k návštěvníkům“. Prioritním kritériem byla také praktičnost návrhu. Vizuální identita měla splňovat požadavky pro širokou škálu použití od tištených materiálů, online prostředí, propagačních předmětů až po orientační systém.

Animace loga NGP, zdroj: Studio NajbrtAnimace loga NGP, zdroj: Studio Najbrt

Animace loga NGP, zdroj: Studio Najbrt


PRŮBĚH SOUTĚŽE

Hledání nové vizuální identity započalo už před dvěma lety, kdy NG sama uspořádala otevřenou designérskou soutěž. Tu ale po odevzdání prací bez udání důvodů zrušila, za což sklidila kritiku designérské obce. O dva roky později nový tým sekce Prezentace, marketingu a komunikace NGP oslovil CZECHDESIGN a společně byla zahájena intenzivní příprava nové, tentokrát vyzvané soutěže. 

Spolupráce započala pečlivou přípravou zadání pro designéry, ke kterému bylo klíčové nejprve formulovat samotný cíl vizuální identity, název a zkratku, kterou bude galerie ve své komunikaci používat a konkretizovat požadavky, které má nová identita splňovat. Designéři tak měli ke své práci veškeré potřebné informace. 

Možnost zúčastnit se soutěže byla nabídnuta 10 designérům a grafickým studiím. Z odevzdaných prací porota vybrala 3 nejlepší, které postoupily do druhého kola a zároveň jim také poskytla odbornou zpětnou vazbu, na základě které měli tvůrci možnost své návrhy před druhým kolem ještě přepracovat, vyladit detaily a přiblížit se tak co možná nejvíce představám a potřebám zadavatele.

Od zadání až po samotné hodnocení návrhů byli do procesu zapojeni externí nezávislí odborníci z řad grafických designérů – art director a grafický designér Alan Záruba, grafická designérka a pedagožka ZČU v Plzni Kristýna Fišerová a typograf a pedagog UMPRUM Tomáš Brousil

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 3. května ve Veletržním paláci. Při té příležitosti byla také zahájena výstava všech zúčastněných návrhů. Tu bylo možné navštívit denně v prostorách Café Jedna do 3. června 2018.

Animace loga NGP, zdroj: Studio Najbrt

SOUTĚŽÍCÍ

Z původně 10 vyzvaných své návrhy odevzdalo 9 designérů a studií. Kvalita odevzdaných návrhů v prvním kole byla velice vysoká, a porota tak neměla rozhodování vůbec snadné. Vítězným se nakonec stal návrh od Studia Najbrt, které také dostalo dlouhodobou zakázku na zpracování kompletního grafického manuálu vizuálního stylu instituce v hodnotě 1 300 000 Kč. Druhou příčku obsadilo studio Side2 s odměnou 60 000 Kč, na třetím místě se umístil návrh studia Heyduk, Musil & Strnad s odměnou ve výši 50 000 Kč. 

Do soutěže se dále zapojily studia BREISKY, Dynamo Design, Laboratoř Petra Babáka, Markéta Steinert a Adam Uchytil, Studio PetrohradSymbiont. Studio 20YY Designers, které bylo také mezi vyzvanými účastníky, svůj návrh do soutěže neodevzdalo.

Studio Najbrt, Nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, Nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt

KAMPAŇ K SOUTĚŽI V ČÍSLECH

V rámci soutěže na novou vizuální identitu Národní galerie Praha CZECHDESIGN vydal na svých webových stránkách na 8 článků. Aktivně byly o soutěži zveřejněny články a příspěvky i na různých sociálních sítích včetně Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn. Všechny tyto informace byly vděčně přijaty odbornou i laickou veřejností, celkový dosah na sociálních sítích byl totiž přes 113 000články o soutěži si přečetlo přes 21 000 lidí. O soutěži díky CZECHDESIGN napsalo i 47 různých českých a zahraničních medií.


VÍTĚZNÝ NÁVRH

Pro svou novou identitu Národní galerie nakonec zvolila návrh Studia Najbrt, které pracuje s konceptem „prostoru pro umění“, který vychází se samého jádra poslání galerie obecně. Celý styl je založený na výrazném logu. Jedinečný logotyp funguje na bázi obdélníkového negativního prostoru, který nabízí nepřeberné možnosti využití od představení výtvarných děl přes audiovizuální prezentaci až po umístění textu. 

Právě tato možnost pracovat se všemi typy sdělenítextovým, obrazovým i audiovizuálním obsahem a možnost prezentace širokého spektra témat od umění starověku až po současnost zaujala porotu nejvíce. Vítězný návrh je jedinečný především svým nápaditým a citlivým přístupem k instituci a má potenciál pro atraktivní online komunikaci.

Studio Najbrt se vyskytuje na české grafické scéně již od roku 1994. Na svém kontě má realizace pro mnoho významných českých institucí jako například pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, galerii DOX, Botanickou zahradu Praha, Masarykovu Univerzity, či města Praha, Ostrava nebo Valašské Meziříčí.

Na výherním návrhu spolupracovali: 
Art direction: Aleš Najbrt, Zuzana Lednická
Design: Martin Vácha, Andrea Vacovská
Music & Webdesign: Michael Dolejš 
3D, Animation and cut: Zdeněk Trinkewitz

Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt

 

ROZSAH ZAKÁZKY

Vítězi soutěže byla zadána rozsáhlá zakázka na kompletní vizuální identitu Národní galerie v hodnotě 1 300 000 Kč. Identita má být implementována postupně v průběhu následující roku do všech komunikačních kanálů do června 2019. 

Podstatou zakázky je grafický manuál, který má obsahovat základní prvky identity jako logo, písmo, barevnost, jejich varianty a pravidla použití. Součástí jsou také vzorové aplikace stylu - vizitky, dopisní papír, obálky, vstupenky, brožury, pozvánky a podobně. Změna se týká také orientačního systému v přízemí Veletržního paláce, označení budov a cedulí. Studio Najbrt v rámci této zakázky dostalo za úkol rovněž připravit programové výstupy pro práci s manuálem pro všechny budoucí grafiky a seznamovací workshop pro zaměstnance galerie. Součástí je i speciální krátkodobá kampaň představující novou tvář galerie a podzimní kampaň Opening 1918–1968–2018 ve Veletržním Paláci. Pro tyto kampaně bude Studio Najbrt vytvářet veškeré grafické materiály pro outdoorovou i online verzi. 

 Autoři vítězné vizuální identity: zleva Andrea Vacovská, Zuzana Lednická, Aleš Najbrt a Martin Vácha (Studio Najbrt), zdroj: Studio Najbrt Autoři vítězné vizuální identity: zleva Andrea Vacovská, Zuzana Lednická, Aleš Najbrt a Martin Vácha (Studio Najbrt), zdroj: Studio Najbrt

Článek o vítězném návrhu studia Najbrt
2. místo v soutěži na novou identitu - návrh studia Side2
3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie - návrh studia Heyduk, Musil & Strnad
Článek o 6 dalších návrzích, které měly šanci na uspět v soutěži o novou vizuální identitu Národní galerie

2. MÍSTO - návrh studia Side2

Side2, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Side2Side2, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Side2

Side2, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Side2Side2, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Side2

3. MÍSTO - návrh studia Heyduk, Musil & Strnad

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Heyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & StrnadHeyduk, Musil & Strnad, soutěžní návrh vizuální identity NGP, zdroj: Heyduk, Musil & Strnad

Interaktivita na prvním místě. Představujeme kulturní organizace v Česku, které myslí na své návštěvníky
Svět balení informuje o soutěži na novou vizuální identitu Národní galerie
3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad
2. místo v soutěži na novou identitu NGP získalo studio Side2. Jak mohl její vizuál vypadat?
Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru
Národní galerie mohla vypadat úplně jinak. 6 návrhů, které měly šanci na výhru v designérské soutěži
Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia
O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia
Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze
Jak občas probíhá veřejná soutěž na nové logo? Třeba tak, že Národní galerie kompletně zruší výběrové řízení a bez skicovného

Další Case Studies

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Typ soutěže: jednokolová, uzavřená
Počet vítězů: 1 - Ondřej Zámiš a Roman Černohous
Počet oslovených: 6
Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Typ soutěže: otevřená soutěž pro designéry a ilustrátory
Trvání: 6 měsíců
Počet přihlášených: 314
Počet vítězů: 18
Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Typ soutěže: otevřená, dvoukolová, anonymní soutěž
Počet přihlášených: 90
Počet vítězů: 1 - Anymade Studio