Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Typ soutěže: otevřená, dvoukolová, anonymní soutěž
Počet přihlášených: 90
Počet vítězů: 1 - Anymade Studio

Galerie hlavního města Prahy získala jednotnou vizuální identitu v otevřené soutěži pro české grafické designéry. Vítězný návrh známého grafického studia Anymade zajistí jednotnou komunikaci instituce jako celku. 

MOTIVACE ZADAVATELE

Na začátku dubna Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlásila otevřenou soutěž, jejímž cílem bylo najít vizuální řešení, které by současnou roztříštěnou podobu grafické prezentace galerie sjednotilo. Zároveň mělo však ponechat dostatečný prostor pro grafickou podobu jednotlivých výstavních projektů, které vždy individuálně řeší vybraný designér ve spolupráci s kurátorem. Nelehkého úkolu se odhodlalo zhostit celkem 90 designérů, studií i marketingových agentur.

ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRA

Czechdesign na základě konzultací se zástupci GHMP připravil zadání a kompletní pravidla transparentní, otevřené, anonymní, dvoukolové soutěže pro designéry. Zadáním bylo odevzdat návrh konceptu jednotné vizuální identity, která bude pracovat se zkratkou GHMP. Důraz byl kladen zejména na praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty, které podléhají vlastnímu grafickému zpracování, a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Kromě představení celkového konceptu designéři odevzdávali řadu výstupů, na kterých představili vizuální identitu v praxi, jako např. plakáty a letáky k výstavám, online bannery nebo označení budov galerie.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Galerie hl. města Prahy s grafickými designéry pracuje na denní bázi, a proto nejdříve zkoušela najít novou vizuální identitu vlastními silami uzavřeným tendrem. Po několika neúspěšných pokusech oslovila Czechdesign a společně připravili zadání a pravidla otevřené soutěže pro designéry. Soutěž byla vyhlášena jako dvoukolová. Do prvního kola se díky intenzivní propagační kampani na www.czechdesign.cz přihlásilo 90 designérů, grafických studií i marketingových agentur, kteří byli schopní naplnit velmi komplexní zadání. Odborná porota složená ze zástupců GHMP a nezávislých odborníků vybrala k postupu do 2. kola pět finalistů. Ti se s porotou osobně sešli a vyslechli si připomínky ke svým návrhům, které mohli podle poskytnuté zpětné vazby přepracovat. Podruhé se osobně setkali při prezentaci odevzdaných návrhů ve 2. kole, po kterých již padl konečný výsledek. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na tiskové konferenci, která zároveň zahájila výstavu prezentující přihlášené návrhy v jedné z budov galerie.

VÝSLEDEK

Galerie hlavního města Prahy v soutěži našla funkční systém vizuální identity, se kterým může pracovat napříč všemi svými aktivitami a výstupy. Zároveň ve vítězi soutěže, zkušeném grafickému studiu Anymade, získala partnera pro dlouhodobou spolupráci, se kterým hned po vyhlášení výsledků navázala intenzivní spolupráci. Do uvádění nové vizuální identity do praxe je zapojeno Marketingové a PR oddělení galerie, interní grafik i tým kurátorů.

Článek o vítězném návrhu Anymade Studia.
Výsledky 2. kola soutěže a návrhy finalistů. 
Výsledky 1. kola soutěže a představení 5 finalistů.

NÁVHRY FINALISTŮ SOUTĚŽE

 

NÁVRHY PŘIHLÁŠENÉ DO 1. KOLA SOUTĚŽE

Další Case Studies

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Typ soutěže: jednokolová, uzavřená
Počet vítězů: 1 - Ondřej Zámiš a Roman Černohous
Počet oslovených: 6
Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Typ soutěže: dvoukolová uzavřená
Počet vítězů: 1 - studio Najbrt
Počet oslovených: 10
Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Typ soutěže: otevřená soutěž pro designéry a ilustrátory
Trvání: 6 měsíců
Počet přihlášených: 314
Počet vítězů: 18