Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Typ soutěže: jednokolová, uzavřená
Počet vítězů: 1 - Ondřej Zámiš a Roman Černohous
Počet oslovených: 6

CZECHDESIGN opět pomohl najít novou vizuální identitu další významné umělecké instituci. Tentokrát zorganizoval uzavřenou soutěž pro Městská divadla pražská (MDP), kam bylo vyzváno 6 grafických designérů a studií. Vítězem, o kterém rozhodla sedmičlenná odborná porota, se stala dvojice grafických designérů Ondřej Zámiš a Roman Černohous.

Logo jednotlivých scén MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousLogo jednotlivých scén MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

„CZECHDESIGN pomohl k utřídění našich vlastních myšlenek a nápadů, přínosný byl také odborný pohled na naši instituci zvenčí. Velmi nám pomohly a ušetřily čas předběžné rešerše designerů. Ocenili jsme i zkušenosti CZECHDESIGNU z jejich předchozích realizací, díky kterým jsme se vyhnuli obvyklým chybám. Přesně z těchto důvodů bychom spolupráci doporučili i dalším institucím.“
Hana Morávková, PR a marketing manager Městských divadel pražských

MOTIVACE ZADAVATELE

Pro Městská divadla pražská byl začátek divadelní sezóny 2018/19 ve znamení velkých změn. Nejen, že jejich divadelní scéna byla rozšířena o divadlo Komedie, ale nové vedení divadel se také rozhodlo ke kompletní změně dramaturgie a tím i cílových skupin všech svých divadel – kromě Komedie také divadla ABC a Rokoko. Všechny tyto novinky měla reflektovat změna vizuální identity celé instituce. Na základě referencí a zkušenostem z veřejného sektoru se vedení MDP rozhodlo oslovit právě organizaci CZECHDESIGN, která jim ve hledání nové vizuální identity měla pomoci. Po dohodě s CZECHDESIGN měl nový styl vzniknout prostřednictvím jednokolové uzavřené soutěže, do které bylo vyzváno 6 grafických designérů a studií.

Původní vizuální identita MDP od designéra Lumíra Kajnara, zdroj: MDPPůvodní vizuální identita MDP od designéra Lumíra Kajnara, zdroj: MDP

ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRY

Oslovené designéry nečekal lehký úkol. Požadavkem zadavatele bylo totiž najít vizuální identitu, která by vedla k co nejefektivnější jednotné komunikaci Městských divadel pražských a zároveň by reflektovala změny v dramaturgii stejně jako rozšíření MDP o novou scénu. Designéři navíc kromě vytvoření dominantního loga celé instituce měli za úkol navrhnout i dílčí loga pro jednotlivá divadla, která MDP zastřešuje. Se značkami jednotivých divadel se v nové identitě má pracovat jako se sub-brandy značky Městská divadla pražská. Jsou komunikačně méně důležité, než hlavní značka, kterou chce MDP dále posilovat a budovat. Značky jednotlivých divadel však mají svůj význam. Označují místo, nesou s sebou svou historii a také jsou obsahově a návštěvnicky profilované. Jednoduše řečeno designéři museli spojit tři divadla s odlišnou dramaturgií do jednoho celku. Nesměli přitom ale zapomenout na komplexnost celého návrhu pro MDP. 

Nové podoby tiskovin MDP, autor: Ondřej Zámiš a Roman Černohous.Nové podoby tiskovin MDP, autor: Ondřej Zámiš a Roman Černohous.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Nové vedení Městských divadel pražských oslovilo CZECHDESIGN už v lednu 2018. CZECHDESIGN navrhl postup, harmonogram i rozpočet celého projektu. Nejdříve bylo třeba dostat všechny aktéry k jednomu stolu, proto proběhl intenzivní workshop, na kterém nechyběl ředitel, dramaturg, pracovníci marketingu i obchodu Městských divadel pražských. Společnými silami definovali základní pilíře, na kterých měl nový vizuál stát a čím se mají oslovení designéři řídit. Díky workshopu tak vzniklo relevantní zadání pro práci designérů.

Workshop s vedením MDPWorkshop s vedením MDP

Poté CZECHDESIGN provedl rešerši na české designérské scéně a předložil výběr 15 českých designérů a designérských studií s relevantními referencemi, zkušeností i kapacitou projekt v daném čase zvládnout. Z těch si MDP vybralo následujících 6 studií, které do soutěže vyzvalo: 

Bicepsdigital
BREISKY, s. r. o.
Colmo, v. o. s.
Michal Kupilík
Studio zetzetzet
Ondřej ZámišRoman Černohous

Nová vizuální identita MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.Nová vizuální identita MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.

Se všemi designéry se vedení MPD i zástupci CZECHDESIGN osobně setkali a vysvětlili si zadání soutěže. Poté měli designéři 7 týdnů na vypracování svých návrhů.

Soutěžní návrhy, které designéři prezentovali porotě osobně, posoudila sedmičenná porota složená z odborníků z oblasti designu, zástupců Městských divadel pražských a také z Magistrátu hlavního města Prahy. Nezávislou část poroty zastupoval typograf a grafický designér Rostislav Vaněk, grafický designér a creative director ve studiu Toman Design  Jiří Toman a manažerka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

Návrh plakátu s měsíčním programem Divadla ABC, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousNávrh plakátu s měsíčním programem Divadla ABC, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

VÍTĚZNÝ NÁVRH

Vítězem soutěže na novou vizuální identitu Městských divadel pražských se stal autorský tým grafických designérů a absolventů pražské UMPRUM Ondřeje Zámiše a Romana Černohouse. Ondřej Zámiš má za sebou již takové projekty jako nové logo pro statutární město Liberec, vizuální identitu Nové scény Národního divadla či vytvoření grafického designu výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu. Roman Černohous vytvořil vizuální styl pro výstavu Znáte Prahu? Město v mapách, datech a číslech pořádané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Plakáty k jednotlivým představením, autor: Ondřej Zámiš a Roman Černohous.Plakáty k jednotlivým představením, autor: Ondřej Zámiš a Roman Černohous.

Oslovený grafický designér Ondřej Zámiš se rozhodl na návrhu spolupracovat s grafickým designérem a typografem Romanem Černohousem. Jejich návrhu založenému na výrazné typografii dominuje autorské písmo Kabaret Romana Černohouse. Celý projekt označila porota za relativně konzervativní, ale velmi zajímavý a vhodný pro danou instituci. Podle poroty tento vizuál také dostatečně odliší instituci MDP na pražské kulturní scéně: „Svým uměřeným výrazem podtrhuje intelektuální a dramaturgický fundament nové umělecké koncepce Městských divadel pražských.“ 

Návrh propagačního materiálu MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.Návrh propagačního materiálu MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.

„Dnes žijeme v komunikačně a vizuálně roztříštěné době a my jsme k tomuto trendu nechtěli ještě více přispívat. Proto, spíše než logo, vznikl systém, který hravě kombinuje hlavní název instituce s jeho částmi, ty se ovšem netváří jako jednotlivé scény, ale naopak tvoří jeden celek – jedno slovo. Nevnímáme komunikaci Městských divadel pražských jako princip hlavní značky a podznaček, ale jako jednu identitu, jeden systém, který je variabilní, proměnlivý, kde všechny jeho části jsou na stejné úrovni, vzájemně se podporují a tvoří celek – Městská divadla pražská. Jednota a jednoduchost, to jsou hlavní hesla, která nás provázela při tvorbě návrhu nové identity Městských divadel pražských,“ komentují vítězný návrh jeho autoři Ondřej Zámiš a Roman Černohous.

Divadlo Komedie, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.Divadlo Komedie, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

Novou identitu MDP můžete vídat v pražských ulicích na citylightech a dalších reklamních plochách od září 2018, postupně se také umisťuje na budovy, ve kterých jednotlivá divadla sídlí. Do ruky se vám může dostat i časopis Moderní divadlo, který MDP vydává a distribuuje  mimo jiné také jako přílohu sobotních Lidových novin každé dva měsíce. V plánu jsou také nové webové stránky. Návštěvu některého z nových představení Městských divadel pražských rozhodně doporučujeme a věříme, že vám ji nový vizuální styl zpříjemní!

Další soutěžní návrhy, které v soutěži neuspěli, představujeme v tomto článku.

Reklamní plakáty MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.Reklamní plakáty MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.

Návrh propagačního materiálu MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.Návrh propagačního materiálu MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous.

Galerie

Další Case Studies

Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Typ soutěže: dvoukolová uzavřená
Počet vítězů: 1 - studio Najbrt
Počet oslovených: 10
Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Typ soutěže: otevřená soutěž pro designéry a ilustrátory
Trvání: 6 měsíců
Počet přihlášených: 314
Počet vítězů: 18
Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži

Typ soutěže: otevřená, dvoukolová, anonymní soutěž
Počet přihlášených: 90
Počet vítězů: 1 - Anymade Studio