Organizujeme
architektonické
soutěže

V Czechdesignu se organizaci soutěží věnujeme již řadu let, máme za sebou několik desítek projektů pro soukromé klienty i veřejné instituce a věříme, že se jedná o velmi vhodnou a transparentní cestu k nalezení vhodného partnera ke spolupráci. Víme, na čem se mohou soutěže zaseknout, umíme tomu předcházet, ale především umíme ohlídat celý proces k dosažení kvalitního výsledku.

Máme zkušenosti s těmito formáty soutěží: architektonická otevřená soutěž o návrh, užší soutěž, soutěžní workshop, soutěžní dialog, architektonicko-výtvarná soutěž, architektonicko-designérská soutěž, designérská soutěž na řešení produktu, mezioborová kreativní soutěž, grafická soutěž

 

V rámci organizace soutěže zajišťujeme

 • management a organizaci celého procesu soutěže
 • nastavení konceptu, usměrnění zadání
 • zajištění soutěžních podkladů
 • přípravu soutěžních podmínek a stavebního programu
 • zajištění administrativních náležitostí veřejné zakázky a přípravu podkladů pro elektronické nástroje zadavatele
 • odhad honorářů a nákladů
 • projednání a zajištění regulérnosti soutěže ze strany České komory architektů
 • návrh smlouvy a nezbytné právní poradenství
 • nominace porotců a přizvaných odborníků; jejich zasmluvnění
 • vedení zasedání poroty
 • přípravu zpětné vazby k dopracování soutěžních návrhů
 • vedení JŘBU
 • pomoc s komunikací výsledků soutěže směrem k veřejnosti, přípravu tiskových materiálů
 • zveřejnění soutěžních výsledků přes www.czechdesign.cz (nejčtenější médium o designu a architektuře v ČR)
 • mediaci celého projektu, interní komunikace projektu, onboarding klíčových osob za zadavatele

Naše reference

Depo Zličín

Architektonická soutěž na řešení nové stanice metra Depo Zličín

 

Krásná Lípa

Soutěžní workshop na novou podobu interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska

 

Českomoravská

Soutěž na graficko-výtvarné řešení interiéru stanice metra Českomoravská

 

Vyšehrad

Soutěž na novou podobu stále expozice Národní kulturní památky Vyšehrad

 

Rudolfinum

Architektonická soutěž na řešení interiéru předsálí a souvenir shopu České filharmonie v budově Rudolfina

 

4 přidané hodnoty naší práce

Vždy máme plán B
Každý projekt je jiný a nepředvídatelný. S nabytými zkušenostmi už víme, na čem může soutěž ztroskotat, nepřestáváme se však u každého projektu dívat za roh a maximálně tak předcházet problémům, které mohou nastat.

Víme, že porota je nesmírně důležitá
Soutěžní porota vybírá vítěze soutěže a volba jejích členů je tedy jedním z nejdůležitějších kroků, které mohou ovlivnit nejen to, jak bude dané místo vypadat, ale také to, s kým bude investor dlouhá léta spolupracovat. Sestavování poroty je krok, na kterém si dáváme extrémně záležet a často ho ladíme do poslední chvíle tak, aby fungovala jako celek a neplnila svému oboru medvědí službu.

Umíme mezioborové soutěže
Soutěž na expozici včetně grafického řešení, soutěž na park se sochou, soutěž na komplexní orientační systémy včetně 3D nosičů? Architektura mnohdy přesahuje za hranice stavební parcely, má přinášet i něco navíc. Díky naší dlouholeté práci napříč uměleckými obory, a hlavně grafického designu umíme nastavit soutěž s komplexním mezioborovým přesahem.

Využíváme dlouholeté zkušenosti
Czechdesign je profesní organizace fungující od roku 2003 a zkušenosti s organizací soutěží sbíráme více než 10 let. Pravidla pro správné nastavení architektonické soutěže jsou mezi architekty definována zaběhlou praxí a v případě veřejných zakázek také jasně ohraničena zákonem. V těchto pravidlech se dobře orientujeme a proces architektonické soutěže obohacujeme o zkušenosti získané dlouholetým nastavováním procesu grafických soutěží.

Řekli o nás

Spolupráce s Czechdesign je sázkou na jistotu. Po řadě zkušeností i z komplikovaných soutěží je zřejmé, že je to profesionální, ochotný, spolehlivý, ale i lidsky příjemný partner pro hladké i nestandardní situace.

Anna Švarc
Architektka metra DPP

Spolupráce s Czechdesign byla na profesionální úrovni. S přípravou, organizací soutěže a zvláště pak jejím výsledkem jsme nadmíru spokojeni. Cesta k nové stálé expozici NKP Vyšehrad bude ještě dlouhá, ale vykročili jsme správným směrem a výsledek bude stát za to.

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.
Ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

Spolupráce ze strany Czechdesignu na architektonicko–výtvarné soutěži pro novou stanici metra Depo Zličín byla organizačně, komunikačně i odborně profesionální. Během celé soutěže byla sledována vyváženost mezi výtvarným a provozně uživatelským prostředím včetně koordinace s navazujícími stavbami P+R a stávajícím depem metra. Doporučuji angažovat Czechdesign v organizování soutěží i na dalších projektech.

Věra Langmaierová
Specialista provozní technologie Metroprojektu a.s.

Kontakt

Eliška Malečková

Eliška Malečková

Vedoucí sekce poradenství a soutěže

Děkujeme

za váš zájem o naše služby, kopii vašeho dotazu jsme zaslali na uvedenou e-mailovou adresu, s odpovědí se k vám vrátíme v nejbližších dnech.

Tým Czechdesign