UMPRUM není uzavřený svět pro vyvolené. Nová kampaň má vyvrátit klišé

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMRPUM) natáčí osmidílnou sérii rozhovorů se studenty a absolventy jako součást školní kampaně. Ta nese název „UMPRUM – jiná dimenze. Kdo to nezkusí, ten neví.“ a má co nejlépe informovat potenciální uchazeče o studium. Zároveň prozrazuje zajímavá fakta a čísla o tom, z jakých škol se studenti na UMPRUM hlásí a kdo úspěšně skládá přijímací zkoušky.

Nejsme uzavřený svět

Cílem komunikace je ukázat, že přijímačky na UMPRUM nejsou předem prohraný boj a naše škola není uzavřený svět jen pro pár vyvolených. Je potřeba vědět, jak se připravit a potom je vše snazší. Dokazuje to značný počet přijatých studentů z gymnázií a těch, kteří se dostali napoprvé i absolventů jiných vysokých škol, kteří se dostali na navazující magisterské studium,“ vysvětluje pro CZECHDESIGN PR manažerka UMPRUM, Kamila Stehlíková.

Kdo to nezkusí, ten neví

Série rozhovorů je součástí kampaně „UMPRUM – jiná dimenze. Kdo to nezkusí, ten neví.“, kterou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila pro uchazeče o bakalářské i magisterské studium na této škole. Kromě vtipných videí určených především pro web a sociální sítě, přichystala i manuál, jak se připravit na přijímací řízení.

Celá kampaň bude vrcholit ve čtvrtek v Den otevřených dveří, tedy 26. října 2017. Jako každý rok budou otevřeny všechny ateliéry. Návštěvníci uvidí, jak probíhá ateliérová výuka a během konzultací mohou sami předložit své práce a poradit se s vedoucími ateliérů, jak se dále připravovat. Během tohoto dne si mohou zájemci o studium projít budovu školy a získat podrobné informace na studijním oddělení. 

Zajímavosti

  • Do akademického roku 2017/2018 bylo z celkového počtu z přijatých 31 % absolventů gymnázií. 
  • 28,6 % uchazečů přijímačky úspěšně složilo napoprvé.
  • Do navazujícího magisterského studia letos nastupuje 44,6 % absolventů z jiných škol, než je UMPRUM.

Video rozhovory

Krátké spoty se vyznačují neotřelým zpracováním rozhovorů a nadsazenými efekty. Autory jsou studenti Ateliéru filmové a televizní grafiky Rozálie Kirschová a Filip Hepnar.

Se svými zážitky se podělil  Eduard Hermann, absolvent Ateliéru produktového designu a nositel řady ocenění (např. Red Dot, EDIDA 2016, Objev roku Czech Grand Design, …). Další zpovídaný student bude například Jakub Spurný z Ateliéru tvorby písma a typografie, oceněný v soutěži Nejkrásnější české knihy roku a několikrát nominovaný na Národní cenu za studentský design.

Zpracováním jednotlivých dílů jsme chtěli  vystihnout charakter naší školy a ukázat, kdo tu studuje a jak se sem dostal.  Podělit se s budoucími uchazeči o tipy, triky a rady, které nikde jinde nenajdou,“ říká k sérii rozhovorů jejich autorka Rozálie Kirschová.

Další články