. . . . . . STROJE

Ostatní Jiri Mocicka - 24. 4. 2003

Dojmy E. Navrátilové a pojmy J. Močičky z přednášky doc. Ing. arch. Jana Rajlicha a Ing. Jaroslava Nachtigalla z Odboru průmyslového designu ústavu konstruování FSI VUT - v DCČR v Brně dne 20. 5. 2003 - jež měla za úkol přiblížit zájemcům podobu a strukturu tamního průmyslového designu.

Expozice výstavy Krásné stroje Expozice výstavy Krásné stroje

S časovým odstupem se vracíme k výstavě DCČR věnované průmyslovému designu (Krásné stroje). Rádi bychom na úvod předeslali, (a to jak studentům FSI tak i široké veřejnosti), že se nám nejedná o hanění nebo hledání chyb při posuzování jednotlivých prací, ale o hledání identity mladého designéra na poli "obecného" designu. Domníváme se dále, že obecné řešení pozice designu není na školách, ale v praxi, což je vlastně problém, který tento článek neřeší, nicméně se pokusíme nastínit pár bodů, o kterých se domníváme, že se dají řešit alespoň pro pozici student vs. pedagog.

Na úvod své přednášky se pan Rajlich odvolával k pramenům a slavné to historii českého designu, tedy k Baťově - Škole umění (za II. světové války, ve Zlíně). Přítomnost Vincenta Makovského či Zdeňka Kováře v mysli dnešních pedagogů ještě nevyprchala a ti jsou proto patřičně hrdi a jistě ještě dlouho budou. A historie je dlouhá a jmen ještě více; současná škola dokonce vlastní a produkuje osobnosti – pedagogy, a ty, co již vystudovali.

Zlínská škola jako fenomén nejen svým jménem, ale i přístupem ke studiu nekoresponduje ani s jednou se součastných vysokých uměleckých škol a to ať se podíváme na Brno, Prahu, Bratislavu nebo nakonec i do samotného Zlína, kde se spíše studenti zajímají o osobní prospěch – z identity designer (grafický), bez zájmu o obor jako takový. A proto se domníváme, že tato odvolávka byla tak trochu zbytečná a časově nesprávná. Avšak samozřejmě i na těchto katedrách "obecného" designu jsou lidé, kteří produkují kvalitní nápady a koncepce, jsou ovšem slušně usměrňováni do šedi soutěží "Vynikající výrobek roku" a jiných. Potom zvučná jména současných designérů slýcháme nebo čteme ze Slovenských či světových soutěží.

Odbor průmyslového designu má skutečně jméno! A paní Jana Novotná si je toho plně vědoma. Svůj článek v Bulletinu č. 05/03 pojala velmi informativně, nevynechala žádnou z významných osobností a ani jediný historický mezník, včetně vzniku konkurenta FSI v devadesátém čtvrtém minulého století - ateliér produktového designu na FaVU VUT.

Po vyčerpávajícím úvodu pana doc. Rajlicha ml. jsme se konečně přesunuli k jádru této přednášky, tedy k nástinu procesu výuky po celou dobu studia, a především k jednotlivým exponátům výstavy. Nesmíme však zapomínat, že pan doc. Rajlich ml. je jeden z nejlepších českých organizátorů výstav a prezentací tohoto typu (viz. dvě desítky bienále Brno), takže se nezaujatému oku může zdát že je vše v naprostém pořádku. Záměrně používáme termín zaujatosti naproti profesnímu či odbornému posouzení, protože nikdo z nás studentů není ani odborník (i když jsme mnohdy technologicky dále než naši pedagogové – není to napadání, jen konstatování, samozřejmě existuje řada pedagogů, kteří nadstandardně zvládají nové technologie), a nejsme ani dostatečně "staří" na to, abychom dané věci posoudili v kontextech a historických souvislostech.

Takže tu máme modely - řemeslně zvládnuté, plakáty - kompozičně vyrovnané a ... . A právě při bližším prozkoumání zjistíme, že některé části modelů nejsou koncepčně dořešené. Každopádně je zde vidět to, co na opravdových soutěžích prohrává - nedostatečná dokumentace. Je asi hodně finančně náročné udělat odpovídající portfolio k dané prezentaci, ale pokud jsme vyzváni prezentovat své produkty před širokou veřejností, je asi nutnost prezentovat svou koncepci jako celek. Soubor myšlenek, konzultace s pedagogem, komunikace s novými médii (internet), a pak následná realizace jako model - "produkt design".

A namísto, abychom se dozvěděli, jak to funguje mezi pedagogem a studentem, jak mladí lidé přemýšlí a co nám jsou schopni nabídnout do budoucna, tak vidíme jen kus plastiku nebo jiného technického materiálu. V návaznosti na to - počítačové modely (rendery), blížící se realitě s dostatečně dobrou radiozitou a matematickou texturou na skleněných materiálech, které ve výsledném tisku stejně ztrácejí na kvalitě. Ale i to je jen část řetězce technologického vybavení designérských pracovišť na školách tohoto typu.

Nadčasovost některého z nepatrných zakřivení hran škatulek, jež ukrývají motor, nás nutí zamýšlet se. Nepřipomíná mi tento autobus náhodou naprosto běžný současný autobus ve městě? Jsou-li tyto stroje navrhovány pro lidi, proč se na nich teplota lidské ruky nepodepsala? Není nic špatného na konstruktivním přístupu k věci, ba naopak, a už vůbec ne na přístupu z estetického hlediska! Obecný design je pouze rám obrazu s mnoha prvky, jenž jsou vůči sobě v určitém postavení. A právě na této kompozici bychom mohli zakládat přístup k navrhovaní výrobku. Prvky by měly mezi sebou nějak komunikovat, aby vytvořily hodnotný obraz.

Tomáš Kulka (Estetický teoretik - Zlín) ve své knize "Umění a kýč" dosti přesně formuluje vnímání obecných norem a pozic, a to jak v umění, tak i v užitém umění - chcete-li designu. Narážíme zde také na suverénní umění a oblasti designu obecně a diskutabilní umělecký design. Samozřejmě bychom zde mohli psát o manifestu First Thing Firs a jiných, a nebo o vnímaní a začleňování (mladého) designu do společnosti. V podstatě se nám však obecně jedná o komunikaci, o návaznost či propojení jednotlivých oblastí designu do koncepčního celku, který všichni rádi nazývají "DESIGN". Semináře, workshopy, propojení jednotlivých fakult pod VUT a nejen zde, a nejen to. Všem nám jde přece o jednu věc. ... o kvalitní začlenění designu do společnosti.

Přednášky se zúčastnilo asi 9 posluchačů, z nichž dva byli z DCČR, dva stávající studenti designu na FSI a ten zbytek.

Pro designéry

Soutěžte
Hledáme pro vás zajímavé soutěže nebo je sami organizujeme.

SUBMIT YOUR WORK
Designéři, dejte o sobě vědět, nahrajte svoje projekty.

Management design zakázek
Jak zvládat management zakázek? Připravte se lépe na praxi designéra. Publikace ke stažení.

Pro firmy

Hledáte designéra?
Hledáte designéra ke spolupráci? Vybereme, poradíme, připravíme zadání.

Dáme o vás vědět
Potřebujete představit svoji technologii, materiál, soutěž, produkty? Vytvoříme kampaň na míru.

Proč design
Publikace, která vám otevře dveře ke spolupráci s designéry. Ke stažení zdarma.

Co se děje

Zobrazit vše