„Na koho to slovo padne“ proplétá slova obsahem i formou

Ostatní Jana Mattasová - 23. 3. 2012

Slovo dalo slovo a devět umělců z řad grafických designérů, spisovatelů a fotografů přijalo výzvu pohrát si dle svého uvážení s českým jazykem. Do 30. března 2012 představují svoji práci na výstavě „Na koho to slovo padne.“

Pozvánka na výstavu „Na koho to slovo padne“ Pozvánka na výstavu „Na koho to slovo padne“

Výzvu grafické designérky Radky Pitrmucové přijali grafičtí designéři Zdeněk Kvasnica, Marek Ehrenberger, Jiří Toman, Michal Kukačka, Matěj Hanauer, Jiří Konvalinka, Martin Ponec, básník Karel Šiktanc a fotograf Filip Šach.

Tak jako postmoderna je definována pluralitou názorů, může být různorodě pojat postoj vůči významu slov a slovních spojení. Samotné slovo je vlastně jen shlukem hlásek, které má určitý obsah na základě naší dohody. V dnešní době je slovo, jako jednotka dorozumívání, čím dál více nahrazováno vizuální podobou. Hlásky jsou pomocí grafických znaků přeneseny do obrazového systému. Proto tedy i text a písmo, vnímány jako nejelementárnější forma vizuální komunikace, mohou být nositelem mnoha významů. Mezi formou slova a obsahem, k němuž se vztahuje, nemusí existovat přímá souvislost. Určující je jen konvence daná uživateli jednotlivého jazyka. Odmítneme-li ale koncepci jedné pravdy a dáme průchod postmodernímu přístupu, může mít ustálené slovní spojení nejen různý význam, ale i různou formu.

Z tohoto přístupu vychází i jednotící idea kolážovité výstavy „Na koho to slovo padne.“ Výstava představuje postoj osmi různých umělců k vizuální podobě i smyslu textu.

Prvotním impulzem byla diplomová práce Radky Pitrmucové, kterou vytvořila na ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Slovní spojení posunula ke hře s idiomy, frázemi a floskulemi. Grafickou podobu slov dovedla až k finálnímu výsledku celé práce - módní kolekci „Pletky“. Módní značka, původně triček, hrajících si s obsahem slovních spojení „Je mi to volný“„Ta se teda vybarvila“ a "Každá věc má svůj rub a líc" byla dále rozšířena o sérii šál „Zá-pletky“.

Na výstavě je z kolekce „Pletek“ představena nová série „Je to na dlouhý lokte“. Zastupují je fyzické modely i fotografie Filipa Šacha, absolventa fotografie na pražské FAMU.

Práce s textem ale pro R. Pitrmucovou stále nebyla vyčerpána, proto k rozvinutí nových přístupů přizvala další umělce. „Zapletla se“ hned s několika výtvarníky, studenty grafických oborů vysokých uměleckých škol a dokonce i s básníkem. V duchu dadaistických postupů bylo různorodé pojetí částečně ponecháno náhodě a slovní spojení vylosována ze slovníku. Na jejich téma pak měli oslovení umělci týden času na zpracování. Slovo dalo slovo a výsledkem je skutečně různorodá koláž pojetí hry s textem.

Karel Šiktanc zůstal, jako jediný, u klasické práce se slovem jemu vlastním. Básní, vztahující se k jím vylosovanému slovnímu spojení „Hoď sebou“, obohacuje náš jazyk o nové významy kontrastním spojením slov. Abstraktně vyjadřuje i personifikuje expresivně zabarveno větu, nutící nás k rychlejšímu tempu našeho konání.

Studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, oboru Grafický design, Jiří Toman a Michal Kukačka, vsadili svoji práci na spojení „Co ty vo tom víš“ a „Já to věděl“. Vznikla tak instalace s groteskní konfrontací biblického textu zastoupeného podobiznou Svatého Jana a promítaných titulků z bulvárního internetového plátku, pomyslně vložených do myslí čtenářů periodika i do úst evangelisty.

Původní idea podoby slovního spojení „Já to věděl!“, naddimenzovaného krajíce chleba s marmeládou ležícího na zemi sladší částí dolů, nebyla uskutečněna. Studenti ale Murphyho zákonům, předpovídajícím nepříznivý vývoj situace, zůstali věrni. Má-li se to pokazit, pokazí se to: i cestou v ústecké MHD, kdy Sv. Jan cestující bez jízdenky, nezůstal nepotrestán…. K postmodernímu pojetí a biblickému textu tak přibyla i neplánovaná performance.

Zdeněk Kvasnica, student Grafický design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Marek Ehrenberger, absolvent téhož oboru, nyní studující na ateliéru Grafický design a nová média na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, pojali vylosované texty doslova z jiného úhlu pohledu. Daná slovní spojení „Co bych si bez tebe počal“, „Je to k poblití“ a „Příjemný pocit po vykonané práci“ vnímali spíše jako součást celé dvoustrany. Skrze dadaistický koncept vytvořili graficky zaznamenaný příběh znaků. Vynechali vizualizovaní slov a posunuli vše k separování obrazu. Dvoustrana textu dostala díky nim svůj vlastní život. Je otáčena, kroucena, pohybuje se a žije si svým osobitým příběhem. Zkrotit se ji nedaří ani danými fluskulemi, které jsou už jen chabými výkřiky nad bujícím životem symbolů.

Přímočarou odpověď na zadání se pokusili představit nakonec jen studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové, také z ateliéru Grafický design a nová média, Matěj Hanauer, Jiří Konvalinka a Martin Ponec. Ve významu slovního spojení „A je po krámech!“ představují radikálně zhmotnělá slova. Neodbíhají od slov, ani je nenabalují na něco jiného. Chtějí odbourat exhibici grafických znaků a co nejvěrněji představit konkrétní význam slov. Jak věrně se jim podařilo zhmotnit toto silně podbarvené označení radikálního řešení, se nelze dozvědět. Z pytlů je sice možné slyšet zvuky, ale nic víc. Jak podle grafiků vypadá hmotná podoba toho podivného slova krámy, si musíme přece jen domýšlet.

Workshop

V souvislosti s výstavou „Na koho to slovo padne“ oslovila Radka Pitrmucová ještě jednoho absolventa Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, tentokrát z oboru animované tvorby. Grafik, ilustrátor a animátor Lukáš Hudec bude dne 24. 3. 2012 v Galerii/CZD hostem workshopu pro děti i dospělé.

Společně budou dále rozvíjet hravý koncept náhodného losování. Návštěvníci všech věkových kategorií budou mít možnost vyzkoušet si metodu ploškové animace a podle vlastní fantazie tak vymyslet a ilustrovat pohádkový příběh jimi vylosovaného zvířátka nebo pohádkové bytosti. A v duchu výstavy může být i popletený!

Pro malé i velké je také připravena příležitost vytvořit si vlastní potisk na tričko, opět za asistence obou výtvarníků - Radky Pitrmucové a Lukáše Hudce. Motiv na tričko bude možné sestavit z připravených motivů, obrázky kombinovat s textem, nebo dát čistě průchod fantazii a libovolně si vyřezat vlastní nažehlovací motivy.

Těšíme se na Vás celý den. Pro animaci ve dvou etapách, buď od 11 do 13 hodin, nebo od 14 do 16 hodin. Potisk triček probíhá po celý den. Z každého workshopu si účastníci odnesou kromě spousty zážitků a nových poznatků i malý dárek. Výsledek animace pak bude možné shlédnout i na internetu.

Občerstvení bude pro malé nezbedy i jejich rodiče po celý den zajištěno, stejně jako něco k zakousnutí během oběda. Vstup na workshop je volný, zpoplatněny jsou vyřezávané motivy na potisky na tričko. Cena se odvíjí od 5 Kč za jeden kus: obrázek, číslice nebo písmena, vždy dle počtu a rozsahu celého motivu. Za účast na animaci je registrační poplatek 50 Kč.

Počet účastníků je omezený, ve dvou etapách maximálně po 10-ti členech skupinky. Pro registraci je nutné zaslat závaznou přihlášku na e-mail: denisa.jandova@czechdesign.cz. Pro potištění triček se registrovat nemusíte. Adresa místa konání workshopu: Galerie/CZD, Vojtěšská 3, Praha 1.

Workshop je podpořen z komunitárního programu Evropské unie Mládež v akci. Workshopy budou v GALERII/CZD probíhat pravidelně do dubna 2012. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Partneři akce: ALPHASET, INETPRINT, AROSHOP.EU, mamacoffee.

Fotografie (19)

Pro designéry

Soutěžte
Hledáme pro vás zajímavé soutěže nebo je sami organizujeme.

SUBMIT YOUR WORK
Designéři, dejte o sobě vědět, nahrajte svoje projekty.

Management design zakázek
Jak zvládat management zakázek? Připravte se lépe na praxi designéra. Publikace ke stažení.

You do not have a current version of the Flash Player installed. If you do have the current Flash Player, then JavaScript is not enabled in your Web browser. Please enable JavaScript to view this content.

Pro firmy

Hledáte designéra?
Hledáte designéra ke spolupráci? Vybereme, poradíme, připravíme zadání.

Dáme o vás vědět
Potřebujete představit svoji technologii, materiál, soutěž, produkty? Vytvoříme kampaň na míru.

Proč design
Publikace, která vám otevře dveře ke spolupráci s designéry. Ke stažení zdarma.

Co se děje

Zobrazit vše