Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
zdroj: FB Kreativní Zlín zdroj: FB Kreativní Zlín

Kreativně ve Zlíně

Kreativní Zlín propojuje město, univerzitu, podnikatele a občanská sdružení. Společně zasedli ke kulatému stolu a aktivně chtějí hledat a tvořit příležitosti v kreativních odvětvích. Na tiskové konferenci 13. února 2015 představili své záměry zlínské veřejnosti.

Zlín - líheň kreativců

Proto na podzim roku 2014 zástupci zástupci Statutárního města Zlín společně s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje iniciovali vznik pracovní skupiny, která má doporučovat dílčí kroky při postupném naplňování vize, aby se Zlín stal líhní kreativců. 

Dnes hojně frekventovaný pojem kreativních průmyslů ideálně vystihuje britská definice představující tento segment jako „průmyslová odvětví, jejichž základem je individuální lidská kreativita, dovednosti a talent a která mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa zejména prostřednictvím využití duševního vlastnictví“. Jmenovitě se jedná o obory jako je design, móda, výroba audiovizuálních děl, architektura, reklama a v neposlední řadě i svět digitálních služeb a zábavy

Aby se na Zlínsku takovým odvětvím dařilo a mohly se smysluplnně rozvíjet, bylo nezbytné vytvořit komunikační platformu a koordinovat aktivity vycházející ze vzájemné interakce mezi zástupci veřejné správy, akademického (vzdělávacího), výrobního, obchodního i neziskového sektoru. „Chtěli bychom být spojníkem jednotlivých aktérů působících v oblasti kreativních průmyslů. Domníváme se, že společně dokážeme zamezit odlivu talentů a podpořit vznik nových start-upů na Zlínsku. To by mělo probíhat jednak na úrovni posílení kreativní infrastruktury, ale také na úrovni zkvalitnění kulturního vyžití pro lidi mezi 25 a 40 lety,“ uvedl Jan Blažek, který stojí v čele pracovní skupiny.

Mezi konkrétní aktivity patří například vznik zkušebního coworkingového kreativního centra pro absolventy kreativních oborů v univerzitní budově U11 v dubnu tohoto roku. Společně s dalšími absolventy by v něm měl sídlit i první start-up vzniklý při univerzitě, animační studio Bare Bear.

univerzita, podnikatelé i město na jedné lodi

Vznik pracovní skupiny pro kreativní průmysly byl jedním z hlavních doporučení závěrečné zprávy projektu Kvalitativní mapování města Zlína a Zlínského kraje, který vedla londýnská expertka Lia Ghilardi v roce 2013. Obsahovým jádrem mapování se staly především řízené rozhovory u kulatých stolů i individuální konzultace se zástupci kulturních institucí, místní samosprávy, univerzity, občanských sdružení a podnikatelské sféry.

V pracovní skupině jsou zástupci univerzity, podnikatelské sféry, občanských sdružení a města.

Složení zlínské pracovní skupiny pro kreativní průmysly:

Zlín se tak zapojuje mezi další kreativní města s koncept kulturních a kreativních průmyslů jako Plzeň, Brno a Pardubice, která aktivně hledají a tvoří příležitosti v kreativních odvětvích.

O svých zkušenostech již dříve hovořili na koferenci Střed zájmu: Kultura 360° v prosonci 2014 v Praze, která představila cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR na úrovni regionů i jednotlivých odvětví. Celý zázanam z konference ZDE.