Ergonomie a design - (2. část)

Ostatní Tvodíl - 24. 4. 2003

Ergonomie je velice rozvinutá v oboru dopravy.

Důvod je na bíledni, pokud jste četli a promysleli předešlý článek o ergnomii „Ergonomie a design“. Stále delší čas strávený v dopravních prostředcích versus značné rozšíření mezi veškerou veřejnost mají vliv na bezpečnost a počet kritických situací.

Pro projektování pracoviště řidiče používali dříve výrobci nejrůznější pohyblivé šablony tzv. oskary, jejíž proporce byly často pochybné a hlavní rozměry se značně různily. V šedesátých letech vznikla v USA na základě rozsáhlých antropologických šetření jednotná, nyní mezinárodně používaná kreslící šablona a pro účely měření figurína, umožňující přímé odečtení všech úhlových a délkových hodnot (SAE J 826, ČSN 30 0725). Rozměry těchto pomůcek v základním nastavení vycházejí z 50 % kumulativní četnosti výskytu populace (Gaussovy křivky) řidičů. Citované normy udávají kromě toho nastavení pro 10% a 90% četnosti. To umožňuje např. volit seřizovací rozsah, sedadla tak, aby bylo vyhověno 80% vzorku, tedy s vyloučením 10% nejnižších a 10% nejvyšších řidičů.

Pro designéry

Soutěžte
Hledáme pro vás zajímavé soutěže nebo je sami organizujeme.

SUBMIT YOUR WORK
Designéři, dejte o sobě vědět, nahrajte svoje projekty.

Management design zakázek
Jak zvládat management zakázek? Připravte se lépe na praxi designéra. Publikace ke stažení.

Pro firmy

Hledáte designéra?
Hledáte designéra ke spolupráci? Vybereme, poradíme, připravíme zadání.

Dáme o vás vědět
Potřebujete představit svoji technologii, materiál, soutěž, produkty? Vytvoříme kampaň na míru.

Proč design
Publikace, která vám otevře dveře ke spolupráci s designéry. Ke stažení zdarma.

Co se děje

Zobrazit vše