3M - leaderboard

Ergonomie a design - (2. část)

Ostatní Tvodíl - 24. 4. 2003

Ergonomie je velice rozvinutá v oboru dopravy.

Důvod je na bíledni, pokud jste četli a promysleli předešlý článek o ergnomii „Ergonomie a design“. Stále delší čas strávený v dopravních prostředcích versus značné rozšíření mezi veškerou veřejnost mají vliv na bezpečnost a počet kritických situací.

Pro projektování pracoviště řidiče používali dříve výrobci nejrůznější pohyblivé šablony tzv. oskary, jejíž proporce byly často pochybné a hlavní rozměry se značně různily. V šedesátých letech vznikla v USA na základě rozsáhlých antropologických šetření jednotná, nyní mezinárodně používaná kreslící šablona a pro účely měření figurína, umožňující přímé odečtení všech úhlových a délkových hodnot (SAE J 826, ČSN 30 0725). Rozměry těchto pomůcek v základním nastavení vycházejí z 50 % kumulativní četnosti výskytu populace (Gaussovy křivky) řidičů. Citované normy udávají kromě toho nastavení pro 10% a 90% četnosti. To umožňuje např. volit seřizovací rozsah, sedadla tak, aby bylo vyhověno 80% vzorku, tedy s vyloučením 10% nejnižších a 10% nejvyšších řidičů.

Co se děje

Zobrazit vše

Pro firmy

Hledáte designéra?
Hledáte designéra ke spolupráci? Vybereme, poradíme, připravíme zadání.

Dáme o vás vědět
Potřebujete představit svoji technologii, materiál, soutěž, produkty? Vytvoříme kampaň na míru.

Proč design
Publikace, která vám otevře dveře ke spolupráci s designéry. Ke stažení zdarma.

Pro designéry

Soutěžte
Hledáme pro vás zajímavé soutěže nebo je sami organizujeme.

SUBMIT YOUR WORK
Designéři, dejte o sobě vědět, nahrajte svoje projekty.

Management design zakázek
Jak zvládat management zakázek? Připravte se lépe na praxi designéra. Publikace ke stažení.