Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

WerkDesign: soutěž pro studenty a mladé designéry

Soutěž byla ukončena
Deadline: 15. leden 2019
Odměna: Celkové odměny 100 000 CZK
Kategorie: Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://werk-design.cz/

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. vyhlašuje u příležitosti svého 180. výročí druhý ročník designerské soutěže o nejlepší koncept spotřební věci, designového doplňku či uměleckého objektu navrženého z ocelových výrobků.

Soutěž je určena studentům středních, vyšších a vysokých škol kreativního zaměření a mladým tvůrcům do 30 let z celé České republiky. Soutěží chtějí dát organizátoři prostor inovativním námětům k užití industriálního materiálu ve zcela nových a nečekaných kontextech a povýšit jej na součást objektů vysoké estetické úrovně.

Cíle soutěže

Hledání dialogu mezi standardními výrobky Třineckých železáren a mladými tvůrčími a neotřelými nápady a jejich společné uplatnění v oblastech produktového designu, nábytkářství, designu interiéru, fashion designu, prostorové tvorby a dalších. Nejlepší koncepty mohou být postoupeny do komerční či sériové výroby. Nacházení nových nápadů a přístupů a uplatnění v nových oborech chápeme jako výzvu a příležitost k posouvání hranic železárenské produkce.

Drátěné tkaniny, zdroj: WerkDesignDrátěné tkaniny, zdroj: WerkDesign

Předmět soutěže

Vytvoření vizuálního návrhu spotřební věci či smysluplného designového doplňku z výrobků Třineckých železáren, zejména válcovaného drátu, kolejnic, bezešvých trubek, kruhové, ploché, čtvercové ocele, šroubových pružin, řetězu, drátěné tkaniny a dalších.

Celé portfolio produktů Třineckých železáren je ke stažení na stránkách soutěže.

Může však také jít o kombinaci s dalšími materiály, jakými jsou dřevo/plast/sklo/laminát a další materiály používané v produktovém designu, a to v poměru alespoň 60 % materiálu z produkce Třineckých železáren a nejvíce 40 % dalšího materiálu. Může jít o ryze umělecký objekt, předmět z oblasti produktového nebo fashion designu, apod. Méně preferovány, avšak nikoliv zcela vyloučeny, jsou objekty městského mobiliáře.

Slovnaft, zdroj: WerkDesignSlovnaft, zdroj: WerkDesign

Přihlášení prací

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2019.

Každá soutěžní práce se skládá z přihlášky a jejích 3 příloh: 

  • Elektronická přihláška – naleznete ji na webu werk-design.cz
  • Příloha 1: textová část (obhajoba) ve formátu PDF, max. rozsah dvě A4
  • Příloha 2: prezentace – skici, studie nebo vizualizace soutěžní práce, max. rozsah tři A4, max. velikost 30 MB
  • Příloha 3: prezentační plakát, který znázorňuje soutěžní práci zakomponovanou do volitelného prostředí; JPG, PNG nebo PDF na výšku A3

Ocenění

1. místo – 50 000 CZK
2. místo – 30 000 CZK
3. místo – 20 000 CZK

Podrobnější pravidla soutěže najdete na werk-design.cz.

S případnými dotazy se obracejte na e-mail info@werk-design.cz.

Další soutěže

Master of Crystal 2019

Master of Crystal 2019

Deadline: 30. duben 2019, 23:59
Odměna: realizace vítězného návrhu a odměna 30 000 CZK, propagace a další ceny
Kategorie: Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Mezinárodní studentská soutěž v reklamní tvorbě Cirkulátor

Mezinárodní studentská soutěž v reklamní tvorbě Cirkulátor

Deadline: 31. březen 2019
Odměna: Stáže, hmotné ceny, výstava prací
Kategorie: Grafický design Obalový design Produktový design Průmyslový design
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2019

Dezeen Awards 2019

Deadline: 30. květen 2019
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže