Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Stavby s vůní dřeva 2019

Deadline: 30. červen 2019
Odměna: Celkové odměny v hodnotě 200 000 CZK
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/o-soutezi

Stavby s vůní dřeva je největší studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění v České republice. V roce 2019 vyhlašuje Nadace dřevo pro život již 7. ročník této soutěže a mezi vítěze rozdělí ceny v hodnotě 200 000 Kč.

O soutěži

Soutěž je určena studentům vysokých a vyšších odborných škol. Studenti mohou ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a také porovnat s ostatními své dovednosti získané studiem.

Zúčastnit se mohou pouze studenti denního studia bakalářských a magisterských studijních programů na dřevařských, stavebních a architektonických vysokých školách a studenti vyšších odborných škol orientovaných na stavebnictví v České a Slovenské republice.

Kromě technických podmínek, které je třeba splnit, je třeba u přihlášeného návrhu zohlednit také téma ročníku, které letos zní Dřevo nás chrání.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

 • dřevěné stavby – malé (do 500 m³ obestavěného prostoru)
 • dřevěné stavby – velké (nad 500 m³ obestavěného prostoru)

V soutěžních dílech musí být dřevo hlavním nosným prvkem u více než 50% konstrukce.

Přihlášení prací

Do každé kategorie smí účastník přihlásit pouze jednu práci. Přihlásit se smí buď jednotlivci nebo týmy (max. 3 osoby). Soutěže se smí zúčastnit i ti studenti, kteří v roce 2019 ukončí studium.

Práce přihlašujte a odevzdávejte pomocí online formuláře do 30. června 2019. Více informací naleznete v soutěžních pravidlech.

Ocenění

– Cena odborné poroty (udělena v obou kategoriích)

 • 50 000 CZK, finanční ocenění pro vítěze věnovala společnost Lesy České republiky, s. p,
 • originální dřevěný diplom Nadace dřevo pro život,
 • licenci k programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení programu v hodnotě 10 000 CZK,
 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,
 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku,
 • roční předplatné časopisu Dřevařský magazín,
 • roční předplatné časopisu Stavebnictví,
 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život

– Cena veřejnosti (udělena v obou kategoriích)

 • finanční odměna ve výši 10 000 CZK,
 • originální dřevěný diplom Nadace pro život,
 • roční předplatné časopisu Dřevařský magazín,
 • roční předplatné časopisu Stavebnictví,
 • prezentaci svého soutěžního díla na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život

– Cena STORA ENSO ČR (oceněno jedno soutěžní dílo)
– Cena Kronospan

Úplné znění pravidel a přehled ocenění naleznete na webu soutěže.

Další soutěže

Open Call 2019: Filmy o architektuře a urbanismu

Open Call 2019: Filmy o architektuře a urbanismu

Deadline: 31. květen 2019
Odměna: Zařazení snímku do programu festivalu Film a architektura
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Výstavy
Dezeen Awards 2019

Dezeen Awards 2019

Deadline: 30. květen 2019
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Národní cena za studentský design 2019

Národní cena za studentský design 2019

Deadline: 26. červen 2019, 23:59
Odměna: Finanční odměny, stáže, hodnotné produkty, výstava a mediální propagace
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Móda & doplněk Šperk Interiér & architektura Obalový design
Příležitosti: Soutěže