Soutěž ve vizuální tvorbě Jak to vidíš?

Soutěž byla ukončena
Deadline: 30. listopad 2017
Odměna: celkové finanční odměny 72 000 CZK a týdenní rezidenční pobyty
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže Stáže
Odkaz: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/945-vyhlaseni-vytvarne-souteze-pro-mladou-generaci.html

Zdroj: Facebook Technologické agentury ČR Zdroj: Facebook Technologické agentury ČR

Malujte, kreslete, tiskněte, modelujte, animujte, použijte neobvyklé materiály či metody, buďte úplně svobodní, tvořte. Soutěž pro studenty.

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ pro mladou generaci bez omezení věku. Téma soutěže vychází z úspěšných projektů aplikovaného výzkumu podpořených TA ČR. Tyto projekty jsou také jedním z inspiračních zdrojů pro studenty. Cílem soutěže je vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a materiály.

Soutěž je určena mladé generaci bez omezení věku a proběhne ve dvou kategoriích:

  • školní - školy libovolného zaměření – umělecké, odborné a další
  • univerzitní - status vysoké škol jakéhokoli oboru a zaměření

Přihlásit můžete malbu, kresbu, koláž, video, animace, infografiku, fotografie, plakát či jiné vizuální ztvárnění.

Tématické okruhy

  • Objevování – výzkum pro ještě lepší život
  • Inspirace – vynálezy přitažlivé pro smysly
  • Spojení – výzkum s uměním, umění s výzkumem

Zasílání a hodnocení prací

Neplatí se žádný registrační poplatek. 

Své práce zasílejte do 30. 11. 2017 na adresu: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Leoš Kopecký

Zasílejte pouze 2D práce - pokud se jedná o 3D objekt, postačí fotografie. Práce nesmí být již oceněná v jiné soutěži.

Všechny informace k zasílání prací naleznete v pravidlech soutěže, pod článkem ke stažení.

HODNOCENÍ

Soutěžní práce budou hodnoceny zástupkyněmi a zástupci výtvarného světa a světa výzkumu, vývoje a jeho propagace.

Kritéria hodnocení:

  • originalita
  • vize
  • řemeslo - provedení
  • umělecký dojem

Práce nesmí být větší než 42 x 60 cm.

Ocenění

V každé kategorie bude vybrána jedna vítězná práce z každého okruhu.

Školní kategorie

Hlavní cena: Atlas krajiny České republiky – zcela unikátní publikace (o atlasu)
Pro všechny oceněné:
3 x věcné ceny v hodnotě do 5000 CZK
3 x rodinné vstupné do science centra Techmania v Plzni

Univerzitní kategorie

Hlavní cena:
Týdenní rezidenční pobyt v jednom z vybraných Českých center v Evropě - Bukurešť, Paříž, Madrid,
Brusel, Milán, Moskva, Stockholm, Vídeň - v roce 2018
Pro všechny oceněné:
3 x finanční odměna 15 000 CZK

Mimořádná cena za originalitu
2 x rodinné vstupné do science centra ARS ELECTRONICA - Linz, Rakousko

Z nejlepších prací vznikne kolekce, která bude následně vystavována v galerii TA.M v Technologické agentuře ČR, na univerzitách, výzkumných ústavech a v Českých centrech v ČR i zahraničí.

Ke stažení

vv-tacr-pravidla.pdf 153 kB Stáhnout

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2018: Coffee mania

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2018: Coffee mania

Deadline: 14. květen 2018
Odměna: celkové ceny 6 200 EUR (~160 000 CZK) 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Better with Less – Packaging Design Competition

Better with Less – Packaging Design Competition

Deadline: 31. březen 2018
Odměna: 10 000 EUR (~256 000 CZK) a stáže
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže