Open Call: Promluvte k veřejnosti skrze BillboArt Gallery

Deadline: 16. leden 2019, 23:59
Odměna: použití prací na billboardy
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Výstavy
Odkaz: https://www.facebook.com/events/2178545122166221/

Galerie Billboart je výstavní platforma ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Skrze formát dvou reklamních billboardů nainstalovaných v blízkosti kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je umělcům dána možnost promlouvat k veřejnosti krajského města a jeho návštěvníkům.

Téma výzvy

Této možnosti se kurátorky a vyhlašovatelky výzvy rozhodly využít k reflexi témat týkajících se vnějších faktorů působících na jedince. Mezi tyto vlivy řadí média, politiku nebo také grafický smog. Dva nedaleko od sebe umístěné billboardy vyzývají k pojednání témat v opozičních úhlech pohledu. 

Pro ilustraci vybraly kurátorky palčivý problém dnešní politické situace, tedy kontrast demokracie vs. nedemokracie (populismus). Dále pak fakt, že jsme zavaleni množstvím reklam a poutačů různé, převážně však nízké, kvality. 

Výše zmíněná a jim příbuzná témata chtějí kurátorky ilustrovat díly, která nově vzniknou k tomuto účelu, zohledňují potenciál oslovit širokou veřejnost, speciální formát velkoplošných billboardů a počítají s vystavením vlivů přírody (např. přímé sluneční světlo, sníh, déšť).

Kurátorky projektu: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Anna Zemanová

Harmonogram

  • 16. 1. 2019 – uzávěrka odevzdání návrhů
  • 21. 1. 2019 – výběr projektů
  • 26. 2. 2019 – zahájení prvního vybraného projektu formou prezentace na billboardových plochách

Přihlášení prací

Své návrhy a případné dotazy ke koncepci či organizačnímu výstavnímu projektu prosím zasílejte na emailovou adresu billboardgallery2019@gmail.com.

Další soutěže

Anifilm 2019: Přihlašte svou práci

Anifilm 2019: Přihlašte svou práci

Deadline: 10. leden 2019
Odměna: Celkové finanční odměny 5 000 EUR (~ 130 000 CZK), prezentace a zviditelnění své práce
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Výstavy Nabídky
CLAIRVOYANTS 2018 – Illustrated Children’s Book Project Competition

CLAIRVOYANTS 2018 – Illustrated Children’s Book Project Competition

Deadline: 15. prosinec 2018
Odměna: Hlavní cena 2 500 EUR (~ 65 000 CZK), publikace knihy, výstava
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Nabídky Soutěže
Fumetto International Comix Competition 2019

Fumetto International Comix Competition 2019

Deadline: 4. leden 2019
Odměna: celkové odměny 5 000 CHF (~114 000 CZK)
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže