Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Open Call: Promluvte k veřejnosti skrze BillboArt Gallery

Soutěž byla ukončena
Deadline: 16. leden 2019, 23:59
Odměna: použití prací na billboardy
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Výstavy
Odkaz: https://www.facebook.com/events/2178545122166221/

Galerie Billboart je výstavní platforma ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Skrze formát dvou reklamních billboardů nainstalovaných v blízkosti kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je umělcům dána možnost promlouvat k veřejnosti krajského města a jeho návštěvníkům.

Téma výzvy

Této možnosti se kurátorky a vyhlašovatelky výzvy rozhodly využít k reflexi témat týkajících se vnějších faktorů působících na jedince. Mezi tyto vlivy řadí média, politiku nebo také grafický smog. Dva nedaleko od sebe umístěné billboardy vyzývají k pojednání témat v opozičních úhlech pohledu. 

Pro ilustraci vybraly kurátorky palčivý problém dnešní politické situace, tedy kontrast demokracie vs. nedemokracie (populismus). Dále pak fakt, že jsme zavaleni množstvím reklam a poutačů různé, převážně však nízké, kvality. 

Výše zmíněná a jim příbuzná témata chtějí kurátorky ilustrovat díly, která nově vzniknou k tomuto účelu, zohledňují potenciál oslovit širokou veřejnost, speciální formát velkoplošných billboardů a počítají s vystavením vlivů přírody (např. přímé sluneční světlo, sníh, déšť).

Kurátorky projektu: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Anna Zemanová

Harmonogram

  • 16. 1. 2019 – uzávěrka odevzdání návrhů
  • 21. 1. 2019 – výběr projektů
  • 26. 2. 2019 – zahájení prvního vybraného projektu formou prezentace na billboardových plochách

Přihlášení prací

Své návrhy a případné dotazy ke koncepci či organizačnímu výstavnímu projektu prosím zasílejte na emailovou adresu billboardgallery2019@gmail.com.

Další soutěže

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2019

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package 2019

Deadline: 20. květen 2019, 18:00
Odměna: celkové odměny 6 200 EUR (~ 160 000 CZK), 3 týdenní honorovaná stáž v Inovačním centru Model Obaly
Kategorie: Obalový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže
On Paper International Printmaking Award 2019

On Paper International Printmaking Award 2019

Deadline: 1. duben 2019
Odměna: 1 300 EUR (~ 33 000 CZK)
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
Soutěž pro studenty: Návrh nového loga Datových schránek

Soutěž pro studenty: Návrh nového loga Datových schránek

Deadline: 28. únor 2019
Odměna: 25 000 CZK
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže