OPEN CALL: Národní muzeum hledá 5 designérů pro grafiku výstav

Národní muzeum v Praze ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlašuje otevřené výběrové řízení, ve kterém hledá 5 designérů nebo design studií pro realizaci grafického řešení svých nových expozic. Vítězové získají zakázky v hodnotách 250.000 - 1.450.000 Kč, finanční odměny jsou připraveny pro první tři místa ve všech pěti kategoriích. Přihlašte svůj návrh a staňte se součástí projektu národního významu!

Největší výstavní projekt v historii ČR

Open call je součástí projektu znovuotevření Historické budovy Národního muzea a jejího propojení s vedlejší Novou budovou (budova bývalého Federálního shromáždění architekta K. Pragera) v jeden muzejní komplex, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Vznikne tak největší výstavní projekt v historii ČR s plochou více než 12.000 m².

Na konci října se po náročné rekonstrukci slavnostně zpřístupní Historická budova Národního muzea. V následujících 2 letech se v novém komplexu postupně začne veřejnosti otevírat 5 nových expozic zaměřených na historii i přírodní vědy. Autory jejich grafického řešení Národní muzeum hledá otevřeným výběrovým řízením.

Národní muzeum očekává, že v prvním roce po otevření navštíví výstavní expozice na milion návštěvníků. Pro nezapomenutelný zážitek a kvalitní prezentaci kurátorských výstav je jejich atraktivní a funkční grafické řešení zásadní. Předpokládáme, že expozice budou veřejnosti přístupné dalších 10 i více let.

5 výstav = 5 kategorií soutěže

Národní muzeum hledá designéry pro zpracování grafiky následujících výstav (s uvedením jejich rozsahu a předpokládané hodnoty zakázky, kterou získá vítěz dané kategorie):

1/ Příroda, Zázraky evoluce (2 750 m²) - 1. 450.000 Kč
2/ Dějiny (1 338 m²) - 680.000 Kč
3/ Dějiny 20. století (1 039 m²) - 520.000 Kč
4/ Klenotnice a Mincovní kabinet (555 m²) - 250.000 Kč
5/ Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (1644 m²) - 850.000 Kč

Zájemci mohou do výběrového řízení přihlásit návrh grafického řešení jedné výstavy, více výstav nebo i návrh na řešení všech jmenovaných výstav. 

Uvedené hodnoty jsou bez DPH a jsou pouze předpokládané. V praxi se bude cena zakázky odvíjet od skutečně odpracovaných a vykázaných hodin a od ceny za hodinu práce, kterou účastnicí v zadávacím řízení nabídnou v podobě Cenové nabídky. Nabídnutá cena se na hodnocení návrhů podílí z 30 %.

Odměny v soutěži

V každé kategorii jsou připraveny odměny pro první tři místa:

  • 1. místo 50.000 Kč a zakázka ve výše uvedené předpokládané hodnotě
  • 2. místo 30.000 Kč
  • 3. místo 20.000 Kč

Přihlášení prací

Nabídka se podává prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese profilu zadavatele.

Účastník se v systému NEN musí registrovat jako dodavatel (registrace vpravo nahoře). Registrace ani podání nabídky nejsou složité, budete k nim však potřebovat elektronický podpis (certifikát), který nejjednodušeji získáte prostřednictvím poskytovatele PostSignum na pobočkách České pošty.

Své návrhy podávejte do 20. listopadu 2018 do 13:00. Doporučujeme řešit elektronický podpis a vaši registraci v systému NEN co nejdříve.

Všechny součásti návrhu (grafickou i administrativní část) odevzdávejte v elektronické formě v systému NEN. Grafická část se navíc odevzdává také v listinné formě a na CD/flash disku.

Grafická část (elektronicky v NEN, tištěné na A3 a na CD/flash disku):
- ​návrh grafického konceptu řešení expozice
- vizualizace grafického řešení v expozici
- návrh výstavního textového panelu vč. fotografií dvojjazyčně
- návrh dvojjazyčné popisky k exponátům expozice
- návrh obálky a ukázky dvoustrany publikace
- slovní popis zvoleného grafického přístupu/řešení autora

Vytištěnou grafickou část a CD/flash disk odevzdávejte v zalepené a řádně označené obálce. Pokud se hlásíte do více kategorií, odevzdáváte pro každou kategorii jednu kompletní grafickou část v samostatné obálce. Tyto obálky pak dáte do jedné větší, kterou řádně označíte a odevzdáte na adresu Národní muzeum,  Podatelna 1. Patro, č. dv. 119, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1.

Administrativní část (elektronicky v NEN a na CD/flash disku):
- krycí list nabídky (příloha č. 1)
- podepsaná Rámcová dohoda (příloha č. 2)
- dokumenty ke kvalifikaci nebo čestné prohlášení (příloha č. 3)

Pokud odevzdáváte návrh do více kategorií, do každé odevzdáte podepsanou Rámcovou dohodu zvlášť. Ostatní dokumenty administrativní části odevzdáváte pouze jednou, i když se rozhodnete podat návrh na více výstav. Administrativní část odevzdáte elektronicky v systému NEN a také uložíte na CD či flash disk a odevzdáte společně s grafickou částí v obálce.

Materiály pro odevzdání jsou shrnuty a blíže specifikovány v zadávací dokumentaci a také v přehledném CHECK LISTU, kde si můžete vše zkontrolovat. Oba dokumenty najdete ke stažení níže.

POROTA

Porota soutěže bude zveřejněna v nejbližších dnech.

DOTAZY

S dotazy k zadávací dokumentaci se obracejte na paní Bc. Zuzanu Čajovou,
e-mail: info@rinoceronte.cz, tel. č. +420 728 555 924.

Všechny dotazy a odpovědi na ně včetně upřesnění, změn nebo doplnění zadání sledujte ZDE

V případě dotazů k elektronickému systému NEN se obracejte telefonicky na velmi ochotné pracovníky ServiceDesku NEN: +420 841 888 841.

Ke stažení

zakladni-informace-o-open-call.pdf 37 kB Stáhnout
check-list-pro-odevzdani-navrhu.pdf 32 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace.pdf 97 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-1-vzor-kryciho-listu-nabidky.docx 20 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-2-zavazny-vzor-ramcove-dohody.docx 52 kB Stáhnout
nm-grafik-smlouva-priloha-c-1-seznam-poddodavatelu-zhotovitele.docx 22 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-3-cestne-prohlaseni-k-prokazani-kvalifikace.docx 25 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-4-strucne-anotace-k-jednotlivym-expozicim.pdf 58 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-5-libreta-k-jednotlivym-epozicnim-celkum.zip 926 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-6-vizualizace-dilcich-casti-expozic.rar 58 MB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-7-textove-zadani-pro-vystavni-panely-popisky-a-publikaci.docx 991 kB Stáhnout
nm-grafik-zadavaci-dokumentace-priloha-c-8-metoda-hodnoceni-nabidek.pdf 30 kB Stáhnout

Další soutěže

Teendesign 2018

Teendesign 2018

Deadline: 30. listopad 2018, 23:59
Odměna: účast na kurzech mezinárodní letní školy umění ArtCamp 2019
Kategorie: Grafický design Ilustrace Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Anifilm 2019: Přihlašte svou práci

Anifilm 2019: Přihlašte svou práci

Deadline: 10. leden 2019
Odměna: Celkové finanční odměny 5 000 EUR (~ 130 000 CZK), prezentace a zviditelnění své práce
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Výstavy Nabídky
CLAIRVOYANTS 2018 – Illustrated Children’s Book Project Competition

CLAIRVOYANTS 2018 – Illustrated Children’s Book Project Competition

Deadline: 15. prosinec 2018
Odměna: Hlavní cena 2 500 EUR (~ 65 000 CZK), publikace knihy, výstava
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Nabídky Soutěže