OPEN CALL: Galerie UM 2018 - 2. kolo

Soutěž byla ukončena

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlásila 2. kolo výběrového řízení na vystavovatele v Galerii UM pro rok 2018.

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete shlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.

Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

Kritéria pro výběr výstavního projektu

 • řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
 • podrobný popis projektu
 • doporučení odborníků
 • způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
 • popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
 • stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
 • předběžný rozpočet nákladů

UMPRUM poskytuje a zajišťuje
na své náklady

 • veškeré energie
 • ostrahu po dobu otevření výstavy 
 • grafické zpracování a tisk propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
 • PR výstavy (tisková zpráva a její distribuce médiím, anonce na webu a fcb UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou)
 • pojištění prostoru do výše 500.000,- Kč (nezahrnuje připojištění exponátů)
 • fotodokumentaci výstavy (vernisáž a instalace)
 • vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
 • přispívá částečně na náklady spojené s instalací a deinstalací dle svých finančních možností (cca 50.000 Kč na výstavu)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vyhrazuje právo účtovat poplatek externím žadatelům za realizaci projektů v Galerii UM. Studenti, pedagogové a absolventi UMPRUM jsou poplatku za užití prostoru Galerie UM zproštěni.

Termín odevzdání přihlášek: 31. října 2017

Přihlášky včetně příloh prosím zasílejte na vanova@vsup.cz

Přihlášku, podrobné informace, fotografie a půdorys prostoru naleznete na webu.

Konzultace

Konzultace možná po telefonu nebo po předchozí domluvě osobně:
Šárka Váňová, výstavní oddělení, vanova@vsup.cz
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 4. patro, č. dveří 424b
Tel.: 251 098 139, 734 457 360

Další soutěže

Jak vyčistit vzduch - Soutěž Materials for Clean Air

Jak vyčistit vzduch - Soutěž Materials for Clean Air

Deadline: 23. leden 2018, 23:59
Odměna: 3 000 000 EUR
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Andreu World International Design Contest 2017

Andreu World International Design Contest 2017

Deadline: 24. prosinec 2017, 23:59
Odměna: 4 000 EUR celkové finanční odměny a další hodnotné ceny
Kategorie: Produktový design
Příležitosti: Soutěže
International Prize For Picture Books 2018

International Prize For Picture Books 2018

Deadline: 20. prosinec 2017
Odměna: 9 000 EUR a publikace knihy
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže