Nová lávka přes Štvanici - Praha vyhlašuje architektonickou soutěž

Soutěž byla ukončena
Deadline: 25. červenec 2017, 23:59
Odměna: 2 000 000 celkové finanční odměny
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://www.iprpraha.cz/lavkaholka

Navrhněte lávku pro pěší a cyklisty, která by měla zabezpečit přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi a přístup na ostrov Štvanice. Vítězný návrh získá 1 000 000 CZK.

O soutěži

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice.

Jedná se o jednotné konstrukční řešení, které bude naplňovat celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupní ostrov Štvanice.

Lávka by měla poskytnout co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup. 

Soutěž je veřejná jednokolová, otevřená všem českým i zahraničním architektům a architektonickým studiím.

Investorem je Magistrát hl. m. Prahy, zpracovatelem soutěžních podmínek je Institut plánování a rozvoje města Prahy.

Specifikace

Poloha lávky navazuje na územní plán.

Čili na straně Holešovic bude nástup umístěn na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice a na straně Karlína na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území  Rohanského ostrova.

Přístup na lávku bude i na Štvanici.  

Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Orientační termíny

 • 10.4.2017 - vyhlášení soutěže
 • 3.7.2017 - dotazy k předmětu soutěže
 • 11.7.2017 - vysvětlení dotazů k organizačním záležitostem 
 • 17.7.2017 - vysvětlení dotazů k předmětu soutěže 
 • 25.7.2017 - odevzdání návrhů

Ceny a odměny

 • 1. cena: 1 000 000 CZK
 • 2. cena: 600 000 CZK
 • 3. cena: 350 000 CZK

Odměny: 50 000 CZK

Porota

Členové poroty nezávislí

 • prof. Ing. arch. Mirko Baum /architekt
 • doc. Ing. arch. Radek Kolařík /architekt
 • Ing. Ondřej Hofmeister /stavební inženýr
 • Ing. arch. Mg.A. Barbora Šimonová /architektka
 • Ing. arch. Ivan Lejčar /architekt 

Členové poroty závislí

 • Ing. Karel Prajer / ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy
 • MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
 • Petr Dolínek /náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času                           
 • PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. / radní pro rozvoj architektury a urbanismu Praha 7
 • Roman Petrus /starosta městké části Praha 8 

Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Vojtěch Sosna /architekt
 • Ing. Michal Marcinov /krajinný architek
 • Náhradníci poroty závislí
 • Ing. arch. Zdeněk Ent / IPR, architekt
 • Mgr. Jan Čižinský/ starosta městské části Praha 7

Dotazy posílejte prosím sekretáři soutěže na: kloudova@ipr.praha.eu

Fotografie (2)

Další soutěže

Soutěž pro studenty: Stavby s vůní dřeva 2018

Soutěž pro studenty: Stavby s vůní dřeva 2018

Deadline: 30. červen 2018
Odměna: celkové odměny 230 000 CZK (finanční odměny, licence k programu, exkurze, předplatné časopisů a jiné věcné ceny)
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Dezeen Awards 2018

Dezeen Awards 2018

Deadline: 30. červen 2018
Odměna: mediální propagace
Kategorie: Interiér & architektura Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže
IPR vyhlašuje novou urbanistickou soutěž na Vítezné náměstí

IPR vyhlašuje novou urbanistickou soutěž na Vítezné náměstí

Deadline: 26. červen 2018
Odměna: Celkové odměny 3 280 000 CZK
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže