Školy

UJEP

Web:
http://fud.ujep.cz/

Typ:
Státní vysoká škola

Město:
Ústí nad Labem

Oborové zaměření:

  • Design (Design interiéru, Design keramiky, Produktový design)
  • Vizuální komunikace (Grafická design, Vizuální design)
  • Dějiny a teorie umění (Kurátorská studia)
  • Fotografie (Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie)
  • Elektronický obraz (Digitální média, Interaktivní média, Performance, Time-based Media)
  • Užité umění (Přírodní materiály, Sklo, Oděvní a textilní design)
  • Všeobecná průprava (Kresba a malba, Prostorová tvorba, Grafika)

Popis školy

Studium designu na Fakultě umění a designu (FUD) v Ústí n. Labem nabízí katedra designu ve třech obměnách: design interiéru, keramiky a produktový design. Jedná se o státní vysokou školu. Studentům jsou ze strany fakulty nabízeny spolupráce s průmyslovými a výrobními podniky, s kulturními, obchodními a mnoha dalšími institucemi a agenturami. Studenti jsou také úspěšní v českých a zahraničních soutěžích.

Pedagogové

Jan Čapek, Antonín Tomášek, Jiří Toman, Iva Š. Tattermuschová, Jan Fišer, Ilja Biljek, Jaroslav Polanecký

Absolventi

Anna Marešová, Markéta Držmíšková, Sergej Kuckir