Výstava Dělat les

Datum: 19. 9. 2017 - 31. 1. 2018
Cena: 110,- / 70,-
Pořadatel: BoysPlayNice - Kloboucká lesní - Mjölk architekti - Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
Fotografie: Boysplaynice Fotografie: Boysplaynice

V lesnictví zkratky neexistují - Les jako cyklus hospodářských činností

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Fotografie: BoysplayniceFotografie: Boysplaynice

Koncepce výstavy:

Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / Boysplaynice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s.r.o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

Fotografie: Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

Kurátorka výstavy: Vendula Tůmová / BoysPlayNice

Architektonické řešení: Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti

Grafické řešení: Lenka Mičolová

Realizace výstavy a instalace: Radim Černín / Kloboucká lesní s.r.o.

Fotografie: BoysplayniceFotografie: Boysplaynice