Petr Stanický - Skloprostor

Datum: 16. 12. 2016 - 27. 2. 2017
Pořadatel: Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6
Odkaz: WWW
Zdroj: Galerie Kuzebauch Zdroj: Galerie Kuzebauch

Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce.

"Ani na počátku 21. století není pro české sklářské výtvarníky obvyklé, aby své teoretické i praktické vzdělání prohlubovali víceletým studiem v zahraničí. Petr Stanický však za sebou tuto zkušenost má. Ještě v rámci pražské UMPRUM, kde navštěvoval ateliéry sochařství (prof. Kurt Gebauer) a skla v architektuře (prof. Marian Karel), absolvoval pobyty na College of Art ve skotském Edinburghu a Rhode Island School of Design v USA. V zemi za Atlantikem poté absolvoval postgraduální program na New York Academy of Art a pracoval v ateliéru artové ikony Jeffa Koonse. Získané znalosti a rozhled se odrážejí nejen v jeho výtvarné tvorbě, ale i pedagogické činnosti, která začala na střední sklářské škole ve Valašském Meziříčí a pokračovala přes místo asistenta v Ateliéru sochařství II. UMPRUM do Zlína, kde od roku 2008 vede ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati.
Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti – transparentnost a reflexi. Platí to pro jeho solitérní plastiky i nápadité intervence do architektury a přírody. Využívá v nich specifičnost okolí, jež se přirozeně stává součástí díla. Sklo je pro rodáka z Přílep nedaleko Kroměříže stavebním materiálem a pracovním nástrojem současně – je prostředkem, nikoliv cílem. Zachází s ním efektně, efektivně a racionálně, nikoliv však chladně a vypočítavě. Jeho díla proto nelze letmo minout, je nutné se u nich zastavit. A stát se součástí skloprostoru."
Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kurátor Galerie Kuzebauch