Fresh Eye / Obraz a hendikep

Datum: 21. 2. 2017, 19:00 - 21:00
Pořadatel: Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha 10
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Zdroj:Fresh Eye Zdroj:Fresh Eye

Jaký je celkový společenský obraz tělesného a sociálního hendikepu, který je nám dnes zprostředkován? Z jakých znaků se skládá sdílená představa o tom, co je a není normální a odkud se taková představa vzala? Jaké obrazové stereotypy si spojujeme s jinakostí a lze se jim ve vizuální komunikaci hendikepu vyhnout?

Zatímco sociologové a psychologové podnikají rozhovory a dotazníková šetření, antropologové zúčastněně i nezúčastněně pozorují, vizuální teoretici dohromady skládají, ale i kriticky analyzují obrazy, které kolem nás v každodenním životě cirkulují prostřednictvím nejrůznějších fyzických i virtuálních komunikačních kanálů.

Nástup moderních věd v 19. století, jenž silně podnítil vynález a postupné rozšíření fotografie jako nástroje vědecké dokumentace, postavil člověka do centra zájmu svého zkoumání. Vznik rozsáhlých klasifikačních tabulek a škál v přírodních vědách nalezl ozvěnu v pozitivistickém pojetí antropologie, která se pouštěla do rozmanitých měření tělesných proporcí člověka pomocí metody antropometrie. Policejní stanice a nemocnice se začaly plnit obrazovými archivy pachatelů a pacientů a obrys toho, co bylo vědou prohlášeno za „normální“, začal nabývat právních hranic, jejichž překročení bylo trestáno. Disciplinace subjektu, vytváření koncepce normality a obrat k člověku v moderní vědě stojí v centru díla francouzského filosofa Michela Foucaulta i na počátku teoretických úvah o jinakosti.

Jak vypadají dnešní reprezentace jinakosti a alterity, dle Jeana-Francoise Lyotarda strašáka nepředstavitelného? Jaké skupiny stojí na okraji současné společnosti, stigmatizovány pro svoji tělesnou, etnickou či sexuální jinakost? A jaké obrazové stereotypy jinakosti společnost používá k potvrzení své normality?

Hosté večera:

KATEŘINA KOLÁŘOVÁ, genderová teoretička (FHS UK) ” ‘POSTIŽENÍ’ JAKO INSPIRACE?”

ERIK ČIPERA, ředitel Asistence o. p. s. “OBRAZ PRO ZMĚNU”

KATEŘINA ŠEDÁ, výtvarnice “BRNOX”

Pro více informací o programu sledujte FB událost!


Další akce a výstavy

Výstava '33 - '29 - '36

Výstava '33 - '29 - '36

Výstava, 19. 12. 2016 - 25. 2. 2018
Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Grafický design
Navštěvujte veřejné přednášky Scholastiky!

Navštěvujte veřejné přednášky Scholastiky!

Přednáška, 7. 2. 2017 - 31. 12. 2017
Scholastika, Římská 12, Praha 2

Produktový design