Den otevřených dveří / FA ČVUT

Datum: 15. 11. 2017, 09:00 - 12:30
Pořadatel: FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Zážitkový seminář Bariéry, Den otevřených dveří na FA ČVUT, 12. 11. 2015, foto: Pavel Lupač Zážitkový seminář Bariéry, Den otevřených dveří na FA ČVUT, 12. 11. 2015, foto: Pavel Lupač

Fakulta architektury ČVUT v Praze zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří.

Program

9.00 – 10.30 – Úvodní přednáška
Představení FA ČVUT, studijních programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design, informace o přijímacím řízení.
Místo: přednáškový sál Janák

11.00 – 12.00 – prohlídka budovy FA ČVUT 
Sraz v přízemí u výtahů.

10.30 – 12.30 – Informace o studiu
Informace o přijímacím řízení a studiu poskytne studijní oddělení FA ČVUT. Přítomný bude i lektor, který podá informace o testech Obecných studijních předpokladů (OPS) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO), včetně ukázkových testů.
Místo: pravá dvorana v přízemí budovy

10.30 – 12.30 – Vše, co jste chtěli o FA ČVUT vědět + prodej promo 
Studenti FA ČVUT vám odpoví na vše, co jste se zapomněli nebo styděli zeptat. K zakoupení budou designové bloky a další propagační předměty Spolek posluchačů architektury (SPA).
Místo: pravá dvorana v přízemí budovy

Doprovodný program v přízemí budovy:

  • Umění v kontextu veřejného prostoru – výstava
  • Studenti FA ČVUT v zahraničí – výstava 
  • Překonejme bariéry 2017 – výstava základních principů bezbariérového navrhování, "překážková dráha" s možností vyzkoušet si jízdu na vozíku nebo chůzi se slepeckou holí.

Další akce a výstavy

Paneláky jako součást naší DNA. Moravská galerie připomíná normalizaci

Paneláky jako součást naší DNA. Moravská galerie připomíná normalizaci

Výstava, 24. 11. 2017 - 25. 3. 2018
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

Interiér & architektura
Výstava Projektil33

Výstava Projektil33

Výstava, 14. 12. 2017 - 4. 3. 2018
DOX, Poupětova 1, Praha 7

Interiér & architektura
Výstava Graduation projects 2017

Výstava Graduation projects 2017

Výstava, 27. 1. 2018 - 11. 3. 2018
Graduation Projects, Zamek Cieszyn, Zamkowa 3ABC (oranžérie), Cieszyn

Produktový design