Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Metodik/metodička Katedry volného umění

Firma: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Kategorie: Teorie a historie

Datum vložení: 14. 5. 2019

Kontakt
E-mail: hubickova@vsup.cz
Web: Odkaz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hubičková, MBARektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Metodik/metodička na Katedře volného umění.

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění, případně uměleckého oboru z oblasti výtvarného umění,
  • pedagogická nebo odborná praxe,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled publikační nebo tvůrčí činnosti,
  • motivační dopis,
  • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
  • kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 10. 6.  2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Průběh výběrového řízení: Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci práce metodika katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí. 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 15. 7. 2019.

Více o pozici na www.umprum.cz.