FUD UJEP: Výběrová řízení na pozice vedoucích a asistentů

Firma: Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Kategorie: Produktový design

Datum vložení: 14. 3. 2017

Kontakt
E-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Web: Odkaz
Kontaktní osoba:Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrová řízení na místa vedoucích ateliérů a jejich asistentů na Katedře užitého umění ve studijním programu Výtvarná umění, studijním oboru Design.


Výběrová řízení probíhají na následující pozice

 • vedoucí ateliéru Sklo
 • asistent ateliéru Sklo
 • vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design
 • asistent ateliéru Oděvní a textilní design
 • vedoucí ateliéru Přírodní materiály
 • asistent ateliéru Přírodní materiály

Uchazeč o místo vedoucího ateliéru představí zároveň uchazeče o místo asistenta ateliéru a uvede vlastní koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.

Požadavky na vedoucího ateliéru

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň), nebo dlouhodobá praxe v oboru
 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti
 • koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka

Požadavky na asistenta ateliéru

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)
 • portfolio dosavadní tvůrčí činnosti
 • orientace v technologii oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy

 • profesní životopis
 • úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
 • přehled umělecké, pedagogické a publikační činnosti
 • koncepce studia v ateliéru a rozvoje oboru (jen u vedoucího ateliéru)
 • čestné prohlášení o morální bezúhonnosti
   

Během výběrového řízení představí uchazeči portfolio tvůrčí činnosti v tištěné nebo elektronické podobě a uchazeči o místo vedoucího ateliéru zároveň budou prezentovat svou koncepci studia v ateliéru a rozvoje oboru.

Přihlášky včetně příloh zasílejte do 31. března 2017 na adresu: 

Zaměstnanecký odbor UJEP
Pasteurova 1
400 96
Ústí nad Labem

Další inzeráty

Designér pro Sans Souci

#Produktový design

Firma: Sans Souci, s.r.o.
16. 3. 2017