CzechDesign.cz

Menu

Vývoj nezastavíš? aneb k novému vizuálnímu stylu ČT

Kateřina Šlaufová – 26.04.2012

Vedení České televize představilo 19. 4. 2012 na tiskové konferenci v Centru současného umění DOX nový vizuální styl. Označení „nový“ však není úplně přesné.

Pohled 1 aneb konzervativní tendence ČT zachována!

Píše se rok 1963, Česká televize již deset let vysílá, ale na černobílých obrazovkách se poprvé v historii objevuje logo Romana Rogla. Tehdejší student ateliéru profesora Muziky na VŠUP zvítězil v soutěži a vtiskl tak Československé televizi charakteristický tvar obrazovky tvořené z písem ČT. Po dlouhou dobu si zachovává jednotný styl, i když prochází drobnými úpravami. V roce 1969 je mezi písmena Č a T vloženo písmeno S, které je roku 1993 znovu vypuštěno. O čtyři roky později pak logo prochází dalšími kosmetickými úpravami a mimo jiné jsou do červeno-bílé obrazovky vsazeny číslice.

Pokud vezmeme nejnovější logo, které vzniklo ve Studiu Najbrt, v návaznosti na tuto tradici, pak bychom snad mohli hovořit o moderním dojmu a minimalizující tendenci, estetické kvality ponechme stranou. Spolupráce kreativního teamu ČT a studia Najbrt, které bylo pro tuto zakázku přímo osloveno, začala studií možné modernizace stávající značky. To byl základní požadavek vedení televize a tedy i jasný signál, kam se bude vizuální styl ubírat.

Původní koncept loga tvořený obrazovkou a zároveň písmeny je opuštěn, zbyla pouze obrazovka. „Jsme totiž přesvědčeni, že tento symbol (písmena) není třeba číst, protože jej každý identifikuje a vizuálně si ho ztotožní s původní značkou“. Výsledné logo kombinuje červenou a modrou barvu a ctí tak národní barvy. Tvarově a barevně tedy práce Studia Najbrt vychází z loga původního. Slabozrací diváci možná vůbec nepostřehnou změnu a zadání tak bude bez výhrad splněno.

Pohled 2 aneb něco tu nehraje

První pohled se zdá být srozumitelný a v představách mnohých dokonce ideální. Bohužel kromě aktuálních trendů opomíjí také dění mezi lety 2006 a 2012 a tváří se, jako by se v tomto období nic zásadního nestalo. Hlavní událostí, která celou situaci komplikuje, je veřejná soutěž o změnu vizuálního stylu, kterou ČT vyhlásila v roce 2006. Na naše poměry erudovaná komise zvolila jako vítězný návrh Štěpána Malovce. Ten ve své koncepci vycházel taktéž z kombinace písmen Č a T, ale pojal je jinak, nevázal se na zažité logo. Od roku 2007 došlo k postupnému zavádění nového vizuálního stylu – jednoduché značky programových okruhů šly ruku v ruce s dynamickými vizuály. Systém nebyl nikdy realizován jako celek, ČT nechtěla diváky šokovat a tak zvolila pomalou evoluční proměnu. Samotné logo ČT však divákům doposud nepředstavila. Vizuální styl ČT fungoval pouze u značek kanálů a ne komplexně u celé ČT, a to je podle nového ředitele zásadní problém.

Jak Petr Dvořák říká, „Tato situace není v době postupující digitalizace optimální, proto jsme se rozhodli pro zavedení komplexního vizuálního stylu, který bude odpovídat moderním trendům v oblasti grafické prezentace televizních stanic." Za ředitele Janečka tedy chyběla odvaha k zavedení nového svěžího loga, naproti tomu nyní za ředitele Dvořáka se najde dostatek odvahy zcela zahodit pět let vývoje a zavedení kvalitního vizuálního stylu a udělat dlouhý krok zpátky.

Česká televize tak možná něco naznačila o svém zacílení a potvrdila tendence a směr, kam se již několik let ubírá. Spolu s novým logem Studia Najbrt se prý v září dočkáme také revolučního programového schématu. Pokud bude stejně revoluční jako samotné logo, tak se máme rozhodně na co těšit.

Náhledy

Reklama

Další články z této sekce


Menu

Hledat